Obniżanie świadczeń należnych osobom poszkodowanym w wypadkach jest coraz częstszą praktyką ze strony ubezpieczycieli. Wielkie firmy ubezpieczeniowe często wykorzystują niewiedzę ofiar wypadków i zaniżają lub wręcz odmawiają wypłaty należnych odszkodowań. Samodzielna walka z ubezpieczycielami, którzy zatrudniają setki doskonale wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych jest bardzo trudna i wiąże się z wysokim ryzykiem porażki. Oczywiście, w momencie gdy ubezpieczyciel zaniży należne nam świadczenie możemy samodzielnie próbować występować z odwołaniem i później pozwem sądowym znacznie rozsądniej jednak powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnej kancelarii.

Dlaczego kancelaria?

Samodzielnie masz znacznie mniejsze szanse na wygranie w sądzie walki z ubezpieczycielem. Jako kancelaria prawna przygotujemy dla Ciebie na podstawie stosownych pełnomocnictw wszelkie konieczne pisma i dokumenty oraz poprowadzimy postępowanie sądowe, od napisania pozwu, przez pisma procesowe po reprezentację na rozprawach.

Oczywiście będziemy potrzebować Twojej pomocy w postępowaniu przeciwko ubezpieczycielowi. Aby proces przebiegał możliwie łatwo i skutecznie będziemy musieli aktywnie współpracować – będą nam potrzebne wszelkie konieczne dokumenty takie jak dokumentacja medyczna z leczenia i rehabilitacji, faktury, rachunki. Bardzo pomocne będzie również samodzielne sporządzenie opisu doznanej przez nas w wyniku wypadku krzywdy, pomoże to nam w napisaniu dobrego pozwu oraz ułatwi ocenienie kwoty, o którą warto wnieść pozew. Oczywiste jest to, że nie chcemy otrzymać zaniżonego odszkodowania ale też nie możemy wnioskować o zawyżone kwoty, ponieważ wiąże się to z ryzykiem częściowej przegranej w sądzie. Dlatego też właściwe ocenienie urazów i strat moralnych jest tak istotne.

W pozwie warto wskazać również dane świadków (przyjaciół, rodziny) którzy będą mogli zeznawać w sądzie nie na okoliczność samego wypadku a opowiedzieć raczej o zmianach w naszym życiu jakie zaszły w jego wyniku.

Uzbrój się w cierpliwość

Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego lub siedziby odpowiedzialnego ubezpieczyciela. W praktyce wybiera się raczej sądy właściwe miejscu zamieszkania poszkodowanego, ułatwia to stawianie się na rozprawach zarówno jego samego jak i świadków. W zależności od sądu, który poprowadzi nasze postępowanie i wyznaczonych przez niego terminów rozpraw uwzględniających zeznania świadków, sporządzanie opinii biegłych itp. postępowanie odszkodowawcze trwać może nawet kilka lat.