Jak postępować po wypadku samochodowym w którym ucierpieliśmy?

Jeżeli wypadek samochodowy, w wyniku którego doznaliśmy urazu nie był spowodowany z naszej winy warto ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Takie ubezpieczenie należy się nam niezależnie od tego czy byliśmy pasażerem sprawcy wypadku, pieszym czy też podróżowaliśmy innym samochodem.

Pierwszym koniecznym krokiem do uzyskania odpowiedniego odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest bieżące kompletowanie dokumentacji medycznej oraz wszelkich faktur i rachunków, na podstawie których domagać możemy się kosztów leczenia a nawet dojazdów do miejsca leczenia lub rehabilitacji. Warto pamiętać że proces dochodzenia należnych świadczeń od ubezpieczyciela zazwyczaj trwa dosyć długo i nie musimy czekać na zakończenie leczenia by złożyć wniosek o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Konstruując wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie warto szczegółowo opisać proces leczenia i rehabilitacji, starty poniesione w związku z leczeniem – takie jak wykluczenie z imprez rodzinnych, brak możliwości oddawania się swoim pasjom – np. siłownia, rysowanie, granie na instrumencie, urazy psychiczne, lęki przed jazdą samochodem. Te wszystkie czynniki mają wpływ na przyznane przez ubezpieczyciela zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Najlepiej także wyliczyć na podstawie dostępnych w internecie tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu wnioskowaną przez nas kwotę i wezwać do jej zapłaty odpowiedzialny podmiot. Zazwyczaj ubezpieczyciele uchylają się od odpowiedzialności lub wypłacają zaniżone odszkodowania, warto wtedy wystąpić z odwołaniem w którym przedłożymy kolejne dowody dotyczące negatywnych zmian w naszym życiu, pogorszenia się zdrowia czy poniesionych kosztów.

Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego skutku pozostaje nam wystąpić na drogę sądową przeciwko ubezpieczycielowi ponoszącemu odpowiedzialność. Niestety postępowania sądowe w sprawie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku bywają przewlekłe, ciągną się latami, wymagają zeznań świadków oraz opinii biegłych. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na pomoc profesjonalnej kancelarii na etapie przedsądowym to teraz nastał na to odpowiedni moment. Niestety bez pomocy profesjonalistów ciężko będzie nam walczyć z ubezpieczycielem w sądzie, a kwota wywalczona dla nad przez doświadczone kancelarie może być nawet kilkukrotnie wyższa od tej, którą moglibyśmy uzyskać samodzielnie.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie jest świadczeniem, należnym nam po wypadku za wszelkiego rodzaju szkody majątkowe. Oznacza to, że możemy ubiegać się od ubezpieczyciela pieniędzy za zwrot m.in. ubrań i przedmiotów osobistych zniszczonych w wyniku wypadku, kosztów poniesionych z rehabilitacją i leczeniem a nawet z opieką osób trzecich. Zadośćuczynienie natomiast jest świadczeniem należnym za szkody niemajątkowe, w związku z czym wyliczenie jego wartości jest subiektywne. Oszacowanie kwoty zadośćuczynienia za ból, cierpienie, poniesione starty psychiczne i moralne często wymaga sztabu biegłych sądowych.