Ile mamy czasu po uzyskaniu nakazu?

W momencie odebrania przez nas sądowego nakazu zapłaty mamy 14 dni na zapłacenie należnej kwoty wraz z kosztami sądowymi lub wniesienie do sądu zarzutów (w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciwu (w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym). Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania nakazu do dnia bezpośredniego złożenia w sądzie lub wysłania sprzeciwu/zarzutów listem poleconym. Niniejszy termin wynika z kodeksu postępowania cywilnego.

Brak jakichkolwiek kroków z naszej strony w terminie 14 dni poskutkuje uprawomocnieniem się nakazu co da prawo wierzycielowi do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i narazi nas na dodatkowe, niepotrzebne koszty komornicze.

Co się dzieje po podjęciu kroków w celu obrony?

Jeśli złożony przez nas sprzeciw lub zarzuty zostaną złożone prawidłowo i w ustawowym terminie, nakaz zapłaty traci moc a sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy,
Jeżeli w naszej opinii nakaz zapłaty wydany został niesłusznie warto się bronić. Często pozwani wygrywają sprawy po złożeniu środka zaskarżającego nakaz i skierowaniu sprawy przez sąd do postępowania zwykłego.

Sąd doręczając pozwanemu nakaz zapłaty dodatkowo poucza go o kilku kwestiach. Najistotniejszą z nich jest fakt, iż jako pozwani musimy przedstawić wszystkie dowody, fakty i zarzuty jakimi na daną chwilę dysponujemy. Jeżeli tego nie zrobimy sąd pominie wszelkie spóźnione dowody i twierdzenia. Jedyną linię obrony jest udowodnienie przed sądem faktu, że wystąpiły wyjątkowe okoliczności, które uniemożliwiły zgłoszenie dowodów w sprzeciwie.

Pouczenie zamieszczone w nakazie zapłaty ma na celu uświadomienie pozwanego, szczególnie takiego który występować będzie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, że konsekwencje zatajenia wszelkich faktów, dowodów i zarzutów będą dla niego bardzo niekorzystne.

Co w przypadku gdy nie wiemy co robić?

Większość z nas nie wie jak poradzić sobie z takim pozwem. Zachęcamy zatem do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie eksperci poprowadzą pozwanego przez cały proces sądowy. Choć wiąże się to z wydatkiem, to w momencie gdy wygramy sprawę w sądzie, to koszty adwokackie są całkowicie zwracane przez drugą stronę