Charakterystyczne żółte blachy to znak rozpoznawczy aut zabytkowych. Szacuje się, że już
w roku 2015 w Polsce było ich ponad 50 tysięcy! Kolekcjonerów i miłośników klasycznych aut przybywa z roku na rok coraz więcej. Odnowione, z pięknymi detalami – jednak z racji tego, że nie są już produkowane ciężko zdobyć oryginalne części. Co więc zrobić gdy nastąpi szkoda takiego pojazdu?

 

Od początku, czyli jakie wymagania musi spełniać samochód by został uznany za zabytkowy?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku konkretyzuje, że pojazd zabytkowy to „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się
w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami
” (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602, art. 2 pkt 39).

Pojazd zabytkowy musi spełniać określone kryteria (wg konserwatorów), czyli musi być to:

– samochód lub motocykl minimum 25 letni,

– co najmniej od 15 lat nie będący w produkcji,

– składający się w minimum 75% z części oryginalnych.

Warto pamiętać, że o tym czy pojazd jest zabytkiem przede wszystkim decyduje jego znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego przez wzgląd na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Właśnie dlatego uznaje się za pojazdy zabytkowe także takie auta, które są związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osiągnięciami sportowymi lub były użytkowane przez powszechnie znane osoby, które zostały uznane za wyjątkowo ważne.

Przedstawiamy skrótowo, jak kolejno wygląda proces rejestracji pojazdu zabytkowego.

Przede wszystkim należy się upewnić, czy jesteśmy w posiadaniu dokumentów stwierdzających własność pojazdu – trzeba udowodnić, że jest się prawnym właścicielem. Gdy samochód spełnia wymienione wyżej kryteria, w pierwszej kolejności należy udać się do rzeczoznawcy, eksperta z dziedziny tego rodzaju pojazdów, który wyda nam opinie na temat samochodu lub motocykla. Spis rzeczoznawców uprawnionych do wydawania tego typu opinii znajduje się na stronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kolejno, trzeba pojechać do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, by dokonać szczegółowych badań technicznych. Należy także wypełnić wniosek o przeprowadzeniu badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. Taki wniosek jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. (poz. 337). Gdy wszystko przebiega prawidłowo uzyskujemy wpis do rejestru zabytków i możemy zarejestrować nasz pojazd w wydziale komunikacji.

Warto pamiętać, że jeśli pojazd nie został wpisany do rejestru zabytków, czyli w świetle prawa nie jest zabytkiem – nie podlega ustawie o ochronie zabytków (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568) oraz o tym, że pojazd raz wpisany do rejestru nie może być z niego wypisany na wniosek właściciela.

 

Co z ubezpieczeniem pojazdu zabytkowego?

Na rynku polskim istnieje kilka firm ubezpieczeniowych, które w swojej ofercie mają ubezpieczenie dla pojazdów zabytkowych. Obejmują one uszkodzenia pojazdów, a także kradzież. Pojazdy zabytkowe maja kilka przywilejów m.in. czasowe zawieszenie OC – to znaczy, że można ubezpieczyć pojazd tylko na czas użytkowania. Jeśli auto stoi w garażu i nie jest użytkowane przez pewien okres czasu, to nie jest wymagane jego ubezpieczanie. Co więcej, właściciel pojazdów zabytkowych nie ma obowiązku przeprowadzania corocznych badań technicznych samochodu.

 

Szkoda i co dalej?

Postępowanie w przypadku pojazdów zabytkowych jest podobne, jak w przypadku zwykłych pojazdów. Wszystko zaczyna się już na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim powinniśmy spisać oświadczenie zawierające dokładny opis tego, co się wydarzyło oraz jakie powstały  szkody. Takie oświadczenie jest nierzadko dowodem, w którym sprawca wypadku bierze winę na siebie, gdyż zdarza się, że kierowcy zmieniają zdanie i próbują się wycofać z wcześniejszych ustaleń. Można w tym celu skorzystać z druków oświadczeń, które są proponowane przez  ubezpieczalnie. Warto także zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia oraz szkód, jakie powstały.

Kodeks Cywilny daje 3 lata na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi i żądanie odszkodowania, po tym terminie szkoda się przedawnia. W każdym przypadku najlepiej zrobić to od razu, a zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy zabytkowy, gdyż podlegają one szczególnej ochronie jako zabytki – właściciel jest zobowiązany do przywrócenia stanu pojazdu sprzed szkody. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela może nastąpić w różnych formach: osobiście, telefonicznie bądź internetowo. Należy pamiętać również o tym, że ustawa o ochronie zabytków zobowiązuje właścicieli pojazdów zabytkowych do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich uszkodzeniach bądź kradzieży pojazdu.

Kolejnym krokiem w przypadku szkody jest wycena rzeczoznawcy – pamiętajmy, że musi to być specjalista od tego typów pojazdów. Wycena samochodów zabytkowych w znacznym stopniu różni się od zwykłej wyceny, gdyż należy uwzględnić, że części do tego typu aut nie są już produkowane oraz wziąć pod uwagę fachową robociznę.

Na podstawie wyceny rzeczoznawcy zostanie przydzielona kwota odszkodowania. W interesie ubezpieczyciela jest podanie jak najniższej kwoty, która często odnosi się do najtańszych zamienników i części. Należy pamiętać, że w przypadku pojazdów zabytkowych nie można sobie pozwolić na modyfikacje lub części zamienne, a każda naprawa wymaga zgody konserwatora zabytków. Warto zawsze skorzystać z wyceny niezależnego rzeczoznawcy, który w sposób profesjonalny, bez próby zaniżania kosztów wykona wycenę. Jest to szczególnie ważne w przypadku samochodów zabytkowych! Zachęcamy do skorzystania z usług PROrzeczoznawcy (http://prorzeczoznawca.pl/), który działa na terenie całego kraju – masz wtedy pewność, że otrzymana wycena jest niezależna i profesjonalna, co stanowi podstawę do tego, by ubiegać się o wyższe odszkodowanie i realne wynagrodzenie strat.

Właściciele pojazdów zabytkowych są szczególnie narażeni na próby zaniżenia wypłacanych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe. Jeśli jesteś poszkodowanym i chcesz otrzymać satysfakcjonującą sumę odszkodowania zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów. Pomogą Ci oni we wszelkich formalnościach i zadbają o to, byś był zadowolony z otrzymanej kwoty. Zapraszamy do kontaktu!