Często lęk, stres i szok po wypadku sprawia, iż nie wiemy jak się odpowiednio zachować by w konsekwencji tych przykrych zdarzeń wyjść obronną ręką. Każdy z nas ma świadomość, że najważniejsze jest życie i zdrowie, wiec gdy już się upewnimy, że jesteśmy cali nie myślimy o przykrościach, które mogą nam się jeszcze przydarzyć, na przykład o należnym nam odszkodowaniu.

Pamiętajmy, że słowo przeciwko słowu ma mniejszą moc niż papier, który jest dokumentem prawnym. Aby uniknąć kłopotów z wypłaceniem odszkodowania, albo przykutych wydłużonych procedur przy odzyskiwaniu swoich należności finansowych zalecamy Państwu za każdym razem wzywać policje, aby sporządziła notatkę po wypadkową. Zalety takiej notatki policyjnej są ogromne i niejednokrotnie docenione dopiero w momencie, gdy zaczyna się napotykać na opór ze strony ubezpieczalni. Zdarzyć się może, że osoba która jest sprawcą wypadku nie przyznaje się po czasie do winy, procedury nadal się przeciągają a my nie dość że spotkała nas już przykrość w postaci wypadku, nadal musimy się prosić o własne pieniądze. Dlatego na pytanie czy wzywać policje odpowiadam stanowcze „tak”, wzywajmy policję, aby się zabezpieczyć, nawet jeśli jest to koszt czekania na odpowiednie służby mundurowe.